Створений в серпні 2000 року факультет економічних наук готує фахівців-економістів за програмами освітнього кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр, а також має аспірантуру. Освітні і професійні програми підготовки економістів відповідають як державним стандартам вищої освіти України, так і сучасним західним стандартам вищої економічної освіти.

Факультет складається з трьох кафедр, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладачі (30% докторів і 60% кандидатів наук). Більшість із них пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії. Вони адаптують сучасні західні стандарти викладання економічних дисциплін до українських реалій, пропонують авторські курси.

Професори та доценти факультету — автори підручників та навчальних посібників, які посіли провідне місце у вищий економічній освіті України.

Для практичної реалізації наданих студентам теоретичних знань на факультеті створені Лабораторія фінансово-економічних досліджень, навчально-дослідницька лабораторія “Іннолаб”, креативний маркетинговий центр. Тут спільні дослідницькі групи студентів, аспірантів та викладачів виконують практичні проекти для підприємств, організацій, органів влади тощо.

Щороку в серії “Наукові записки НаУКМА” виходить журнал “Наукові записки НаУКМА. Економічні науки”, в якому представлено статті працівників і студентів факультету. Видання входить до переліку фахових наукових видань ВАК України, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт.

Бакалавр

Кваліфікаційний рівень бакалавр присвоюється після 4х років навчання за такими спеціальностями:

 • Економіка
 • Фінанси, банківська справа і страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг

Магістр

Ступінь магістра присвоюється випускникам факультету після 2х років навчання за такими освітніми програмами:

 • Економіка
 • Фінанси, банківська справа і страхування
 • Менеджмент:
 • – Стратегічне управління
  – Управління енергоефективністю
  – Розвиток бізнесу: управління і консалтинг

 • Маркетинг

Практика підтвердила ефективність навчального процесу на факультеті — його випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних і закордонних ринках праці. А також отримані знання дозволяють охочим успішно продовжувати навчання в престижних північноамериканських та європейських університетах.

В даний час факультет економічних наук НаУКМА активно співпрацює з РАТЕГ. У сферу спільної діяльності входить інформаційне співробітництво, дистанційні освітні програми, науково-практичні та дослідні проекти, грантові програми, підтримка студентства.

З питань співпраці з університетом звертайтеся тел. +38 095 066 05 16 Золотухін Денис Вікторович